Snu telefonen din.

Mads Midelfart

Partner / Advokat

midelfart@nidarosda.no

Introduksjon

Advokat Mads Midelfart arbeider hovedsakelig innen fast eiendoms rettsforhold. Han har særlig erfaring innen odelsrett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, jordskifte, kjøp og salg av fast eiendom, tomtefeste, fallretter og generell avtalerett. Advokat Midelfart har også god erfaring med skifte av dødsbo og arverettslige problemstillinger.

Arbeidserfaring

2014- Advokatfirmaet Nidaros, partner/advokat
2009-2013 Advokatfirmaet Nidaros, advokat
2008-2009 Advokatfirmaet Nidaros, advokatfullmektig
2007-2008 Byggesakskontoret i Trondheim, jurist
2006-2007 NAV Klæbu Trygd, førstekonsulent
2006-2006 Lindroff inkasso, saksbehandler

Utdanning

2006 UiB, Cand, Jur

Verv

Styreverv i flere selskaper