Snu telefonen din.

Om Advokatfirmaet Nidaros


Advokatfirmaet Nidaros DA består av erfarne advokater og jurister med spesialkompetanse på skadeerstatning og eiendom. Vi har kontor i Trondheim og på Orkanger.

Om navnet Nidaros

Da firmanavnet ”Nidaros” ble valgt la vi vekt på å ha et navn som symboliserte en sterk lokal forankring, ikke bare til byen og det nærmeste omlandet, men også til distriktene rundt- slik det gamle Nidaros var et åndelig sentrum for pilegrimene. Ordet Nidaros betyr egentlig elvebredden ved elvens utløp – det er her du finner oss!

Vi har også spiret på Nidarosdomen i logoen vår!

Brygga sett fra Nidelva

Om fagområdene våre

De som er faglig ansvarlige for de enkelte rettsområdene har arbeidet med disse rettsområdene de siste tiår. Årsaken til denne filosofien bygger på erfaringen vi har hatt igjennom mangeårig arbeid som advokater. Et slikt utgangspunkt er utvilsomt til det beste for våre klienter.

Det er derfor noen rettsområder vi ikke behandler. Men vi er alltid tilgjengelig for en hyggelig prat og vi bistår mer enn gjerne med valg av andre advokater vi vet er gode innenfor de rettsområdene vi ikke behandler. Våre juridiske kjerneområder innbefatter bl.a.; eiendomsrett, personskadeerstatning, yrkesskadeerstatning, erstatning etter ulykke, forsikringsoppgjør og heving av kontrakter.

Advokatfirmaet Nidaros DA - en bedre fremtid